Prezes - Ryszard Pyszka

Wiceprezes-naczelnik - Eugeniusz Brzeski

Z-ca Naczelnika - Tomasz Grota

Sekretarz - Jędrzej Grota

Skarbnik - Tadeusz Pyszka

Gospodarz - Mateusz Brzeski

Członek - Jacek Stromski

Członek - Kazimierz Brzeski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Wojciech Żurek

Członek - Władysław Pyszka

Członek - Piotr Pirch