W dniu 19.01.2019 odbyło się walne zebranie członków OSP Hopowo, na którym omówiono sprawy dotyczące działalności w roku 2018 i zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Na początku zebrania uczczono minutą ciszy zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W śród gości będących na zebraniu byli: Z-ca Dowódcy JRG PSP Kartuzy aspirant sztabowy Jarosław Bronk, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Somoninie Jarosław Wydrowski, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Somoninie Roman Stenka, Prezes Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kartuzach Edmund Kwidziński, Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski i Z-ca Wójta Andrzej Peta. W sprawozdaniu zarządu usłyszeliśmy, że jednostka nasza w 2018 r została zadysponowana do 54 zdarzeń w tym 2 alarmy fałszywe dwanaście pożarów i pozostałe to miejscowe zagrożenia. Pozostałej części zebrania zabrali głos przybyli goście, którzy w swoich słowach przybliżyli nam działania innych jednostek na terenie gminy i powiatu. Nie zabrakło także słów pochwalnych za naszą działalność i służbę.

Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Zebranie Walne
Previous Next Play Pause

WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor 1 01 0

 

  KP PSP  Kartuzy 

logo PSP

  Gmina Somonino

  somonino

 

s5 logo