Akcja 1% podatku na rzecz OSP w Hopowie

Zarząd OSP w Hopowie przedstawia instrukcję obliczania i przekazania 1% podatku na rzecz OSP w Hopowie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego organizację pożytku publicznego).

Szanowni Państwo!

 

Ustawodawca dał nam możliwość dysponowania jednym procentem podatku dochodowego, który corocznie przekazujemy na rzecz Skarbu Państwa. Zechciejmy wykorzystać możliwość przeznaczenia tych środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wszystkie kwoty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego tak potrzebnego dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej miejscowości i całej gminy Somonino. Zaznaczamy, że kwoty pieniężne uzyskane przez Związek OSP RP z przeznaczeniem dla OSP w Hopowie zostaną dotowane na rzecz naszej jednostki tuż po zamknięciu akcji 1% jedną kwotą, bez podania konkretnych kwot składowych.

Aby przekazać 1% podatku trzeba wypełnić właściwe roczne zeznanie a następnie należy:

1.obliczyć w zeznaniu kwotę należnego podatku,

2.obliczyć w zeznaniu kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,

3.wpisać w zeznaniu numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego: 0000116212, wskazać przeznaczenie 1% podatku przez wpisanie zwrotu: dla OSP w Hopowo, ul. Św. Floriana 9, 83-312 Hopowo.

Ze strażackim pozdrowieniem,

Zarząd OSP w Hopowie

PIT