W sobotę 20 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP w Hopowie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Zebraniu przewodniczył Dh Jędrzej Grota a protokolantem został Dh Edmund Majewski.

OSP w Hopowie na zebraniu gościła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli między innymi:

 • st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach
 • Jerzy Kowalewski - V-ce Wójt Gminy Somonino
 • Józef Hudela - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Somoninie
 • Roman Stenka - Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Somoninie

Media: Kartuzy.info, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski

W trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2015, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2016. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Jędrzej Grota, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Pyszka, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Wojciech Żurek. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Hopowie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Hopowie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Następnie nastąpiła część wyborcza zebrania, w której to został wybrany zarząd OSP w składzie:

 • Prezes - Ryszard Pyszka
 • Wiceprezes - Naczelnik Eugeniusz Brzeski
 • Z-ca Naczelnika - Tomasz Grota
 • Sekretarz - Jędrzej Grota
 • Skarbnik - Tadeusz Pyszka
 • Gospodarz - Mateusz Brzeski
 • Członek - Jacek Stromski
 • Członek - Kazimierz Brzeski

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący - Wojciech Żurek
 • Sekretarz - Władysław Pyszka
 • Członek - Piotr Pirch

Na zebraniu powitano dwóch nowych strażaków w szeregach jednostki OSP Hopowo: Mariana Kuchtę i Krystiana Richert. Po serii koniecznych szkoleń obaj będą wyjeżdżać z jednostką na akcje ratowniczo-gaśnicze.

Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.

Nasza jednostka w roku 2015 podjęła 80 interwencji ratowniczych, w tym 16 do pożarów, 63 do miejscowych zagrożeń oraz 1 alarmy fałszywe. 

Podczas ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej OSP w Hopowie otrzymała najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Na zakończenie zebrania głos zabrał  Prezes OSP w Hopowie Dh Ryszard Pyszka, który podziękował wszystkim za współpracę i za trud wniesiony w nasze osiągnięcia.

Foto Natalia B. Kartuzy info.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Previous Next Play Pause