W piątek 13 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Hopowie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Zebraniu przewodniczył Dh Jędrzej Grota a protokolantem został Dh Edmund Majewski.

OSP w Hopowie na zebraniu gościła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenie do udziału w zebraniu przyjęli między innymi:

  • st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach
  • Marian Kryszewski – Wójt Gminy Somonino
  • Jerzy Kowalewski - V-ce Wójt Gminy Somonino
  • Andrzej Sołtysek – Przewodniczący Rady Gminy w Somoninie
  • Andrzej  Czapliński– Przewodniczący komisji oświaty
  • Józef Hudela - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Somoninie
  • Roman Stenka - Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Somoninie

W trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2014, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2015. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Damian Pyszka, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Pyszka, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Wojciech Żurek. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Hopowie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Hopowie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Nasza jednostka w roku 2014 podjęła 59 wyjazdów ratowniczych, w tym 9 do pożarów, 48 do miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. 

Podczas ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej OSP w Hopowie otrzymała najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Na zakończenie zebrania głos zabrał  Prezes OSP w Hopowie Dh Ryszard Pyszka który podziękował wszystkim za współpracę i za trud wniesiony w nasze osiągnięcia.

Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Previous Next Play Pause

WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor 1 01 0

 

  KP PSP  Kartuzy 

logo PSP

  Gmina Somonino

  somonino

 

s5 logo