W piątek 17.10.2014r o godzinie 828 zawyła na naszej strażnicy syrena alarmowa, okazało się, że jest to inspekcja gotowości operacyjnej przeprowadzanej przez st. bryg. inż. Edmunda Kwidzińskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach oraz członków komisji mł. bryg. Romualda Pituła - Naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KP PSP w Kartuzach, Romana Stenka Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Somoninie, Józefa Hudelę Prezesa Gminnego Związku OSP RP w Somoninie. Celem inspekcji było sprawdzenie:

- Alarmowanie OSP

- Gotowość operacyjna ratowników OSP

- Gotowość ( stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności

- Dokumentacji

- Ćwiczenie

Łącznie można było zdobyć 50 pkt, nasza jednostka otrzymała maksymalną liczbę punktów, 50 co dało ocenę bardzo dobrą.

Foto na stronie Kartuzy info.